SRBIJA
   STATISTIKA
   ČINJENICE
   POKRAJINE
   OKRUZI
   USTAV
PREDSEDNIK
VLADA
   SASTAV
   KONTAKT
SKUPŠTINA
   PREDSEDNIK
   POTPREDSEDNICI
   SEKRETAR
   ODBORI

video

Naslovna Cinjenice Vesti

 
ZAVODI, ORGANIZACIJE I PRAVOSUDNI ORGANI
UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
REPUBLIČKIH ORGANA

Beograd, Nemanjina 24
tel: 658-755   fax: 643-875


REPUBLIČKA UPRAVA JAVNIH PRIHODA
Beograd, Kneza Miloša 101
tel: 682-096, 685-148   fax: 643-348


REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
Beograd, 27. marta 43-45 1
tel: 753-022   fax: 752-736


REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
Beograd, Milana Rakića 5
tel: 412-922, 411-832   fax: 411-260


REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Beograd, Kneza Višeslava 66
tel: 542-555, 545-066   fax: 545-378, 545-240


SEIZMOLOŠKI ZAVOD SRBIJE
Beograd, Tašmajdanski park bb
tel: 32-24-693, 32-27-013   fax: 32-33-534


REPUBLIČKI ZAVOD ZA MEĐUNARODNU NAUČNU,
PROSVETNU, KULTURNU I TEHNIČKU SARADNJU

Beograd, Nemanjina 22
tel: 658-755   fax: 646-756


REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE RADA
Beograd, Kralja Milutina 8
tel: 32-44-612, 32-45-942   fax: 32-34-668


REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Beograd, Dr Aleksandra Kostića 9
tel: 645-022   fax: 688-420


REPUBLIČKI ZAVOD ZA PENZIONO I
INVALIDSKO OSIGURANJE ZAPOSLENIH

Beograd, Dr Aleksandra Kostića 9
tel: 645-022   fax: 644-093


AGENCIJA ZA PROCENU VREDNOSTI
DRUŠTVENOG KAPITALA

Beograd, Srpskih vladara 16
tel/fax: 643-941


KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE
Beograd, Kneza Miloša 101
tel: 23-51-521, 682-966, 685-016   fax: 23-51-761


REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
Beograd, Omladinskih brigada 1
tel: 143-226   fax: 197-594


NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE
GLAVNA REPUBLIČKA FILIJALA

Beograd, Kralja Petra 12
tel: 625-555   fax: 626-598


NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE
ZAVOD ZA OBRAČUN I PLAĆANJA
GLAVNA FILIJALA ZA SRBIJU

Beograd, Kralja Petra 12
tel: 625-555   fax: 625-744


PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
Beograd, Generala Ždanova 13-15
tel: 32-40-611   fax: 32-30-949


ZADRUŽNI SAVEZ SRBIJE
Beograd, Generala Ždanova 13
tel: 32-35-012, 32-35-013   fax: 32-45-286


USTAVNI SUD SRBIJE
Beograd, Nemanjina 26
tel: 658-755, 656-355   fax: 658-970


VRHOVNI SUD SRBIJE
Beograd, Nemanjina 26
tel: 658-755, 656-147   fax: 643-423


VIŠI PRIVREDNI SUD SRBIJE
Beograd, Nemanjina 24-26
tel: 658-755, 659-452   fax: 659-093


JAVNO TUŽILAŠTVO SRBIJE
Beograd, Nemanjina 26
tel: 658-755, 658-941   fax: 645-286


JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SRBIJE
Beograd, Nemanjina 26
tel: 658-755, 656-922   fax: 643-835

 

 
[ Enciklopedija | Činjenice i statistika | Vesti | Pretraga ]
© 1997 - 2001 Vlada Republike Srbije
Email: mirs@srbija-info.yu