SRBIJA
   STATISTIKA
   ČINJENICE
   POKRAJINE
   OKRUZI
   USTAV
PREDSEDNIK
VLADA
   SASTAV
   KONTAKT
SKUPŠTINA
   PREDSEDNIK
   POTPREDSEDNICI
   SEKRETAR
   ODBORI

video

Naslovna Cinjenice Vesti


Vlada Republike Srbije

formirana 25. januara 2001. godine

ZORAN ĐINĐIĆ, predsednik vlade

Rođen 1952. u Bosanskom Šamcu. Filozofski fakultet završio u Beogradu 1974. godine. Filozofiju doktorirao u Nemačkoj 1979 g. Jedan je od osnivača Demokratske stranke 1989. godine. Za predsednika Demokratske stranke izabran 1994. Izabran za narodnog poslanika na prvim višestranačkim izborima 1990. godine. Početkom 1997. postaje gradonačelnik Beograda. Oženjen, otac dvoje dece.

NEBOJŠA ČOVIĆ, potpredsednik vlade

Rođen 1958. godine u Beogradu. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1982. godine, gde je i magistrirao (1988.) i doktorirao (2000.). Autor je više od 40 naučno-stručnih radova. Od 1990. nalazi se na mestu generalnog direktora Društvenog preduzeća FMP. Jula 1994.g. izabran je za gradonačelnika Beograda. Osnivač i predsednik Demokratske alternative. Oženjen, otac dvoje dece.

DUŠAN MIHAJLOVIĆ, potpredsednik vlade

Rođen 1948. godine u Valjevu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Generalni direktor "LUTRA" d.d. od 1991-1995, a od 1996. predsednik Upravnog odbora "LUTRA"a.d. Bio je savezni poslanik i predsednik Odbora za kreditna i monetarna pitanja Veća republika u Saveznoj skupštini od 1992.- 1996. g. Jedan od osnivača Nove demokratije-Pokreta za Valjevo i Nove demokratije- Pokreta za Srbiju. Autor knjiga "99 odgovora" (1995.), "Evo ruke" (1996.) i "Kuda i kako" (1998.). Oženjen je.

ŽARKO KORAĆ, potpredsednik vlade

Rođen 1947. godine u Beogradu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde danas radi kao profesor. Objavio više knjiga i naučnih radova. Bio je poslanik u Skupštini Srbije od 1993. do 1997. godine. Predsednik Socijaldemokratske unije od 1996. godine i jedan od njenih osnivača. Oženjen, otac dvoje dece.

JOŽEF KASA, potpredsednik vlade

Rođen 1945. godine. u Subotici. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Predsednik je Skupštine opštine Subotica od 1989. godine, republički poslanik od 1992. godine. Trenutno je i poslanik u Veću republika Savezne skupštine. Predsednik je Saveza vojvođanskih Mađara od 1995. godine. Iz dva braka ima troje dece.

MOMČILO PERIŠIĆ, potpredsednik vlade

Rođen 1944. godine u Koštunićima kod Gornjeg Milanovca. Završio Vojnu akademiju kopnene vojske, artiljerijski rod, Komandno-štabnu akademiju i Školu nacionalne odbrane, a diplomirao psihologiju. Načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od 1993. do 1998. godine. Oženjen, otac dvoje dece.

ALEKSANDAR PRAVDIĆ, potpredsednik vlade

Rođen 1958. godine u Gornjem Milanovcu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od 1996. je odbornik u SO Gornji Milanovac, a trenutno je na funkciji predsednika SO Gornji Milanovac. Jedan je od osnivača Demokratske stranke Srbije i njen potpredsednik. Poslanik je u Veću građana Savezne skupštine. Oženjen, ima dvoje dece.

BOŽIDAR ĐELIĆ, ministar finansija i ekonomije

Rođen 1965. godine u Beogradu. Godine 1987. diplomirao na vodećoj francuskoj biznis školi i na Institutu Političkih nauka u Parizu i magistrirao ekonomiju na Visokoj školi društvenih nauka u Parizu. Godine 1991. magistrirao je finansije, strategiju, makro ekonomiju i međunarodne odnose na harvardskoj školi u Kembridžu. Od 1993. do oktobra 2000. godine radio u vodećoj svetskoj strateškoj konsalting firmi McKinsey Company. Trenutno šef ekspertske ekipe potpredsednika Savezne vlade Miroljuba Labusa.Oženjen, otac dvoje dece.

GORAN NOVAKOVIĆ, ministar rudarstva i energetike

Rođen 1959. godine u Zagrebu. Diplomirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao menadžment na Massachusetts Institute of Technology. Vodio tim za sirovu naftu i naftne derivate (Glencore-Crude Oil Trader), rukovodio kompanijom koja se bavila trgovinom nafte i naftnim derivatima u Kaspijskom regionu, Africi i Rusiji. Bio šef Moskovskog Ofisa u "Enron", vodio gas, struju, naftu, investicije i joint ventures kompanije u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza.

VOJISLAV MILOVANOVIĆ, ministar vera

Rođen je 1947. godine u Apatinu. Diplomirao, magistrirao (1974) i doktorirao (1978) na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Profesor je na Građevinskom fakultetu. Od 1985. godine gradi Hram Svetog Save u Beogradu u svojstvu protoneimara. U Prelaznoj republičkoj vladi bio je zamenik ministra građevina. Član je saveta CeSID-a. Oženjen, otac dvoje dece.

GORAN PITIĆ, ministar za ekonomske veze sa inostranstvom

Rođen je 1961. godine u Velesu, Makedonija. Diplomirao (1983), magistrirao (1988) i doktorirao (1993) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Dobio diplomu magistra ekonomskih nauka na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Torontu. Radi kao docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu od 1985. godine. Direktor je Sektora za ekonomsko istraživanje na Ekonomskom institutu u Beogradu. Od 2000. godine je šef katedre za postdiplomski kurs o tranziciji i rekonstrukciji u Alternativnoj akademskoj mreži.

ALEKSANDAR VLAHOVIĆ, ministar za privredu i privatizaciju

Rođen je 1963. godine u Beogradu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1987. godine. Jula 2000. postavljen je na mesto generalnog direktora Deloitte & Touche Jugoslavija (uključujući i Republiku Srpsku). Član je udruženja američkih procenitelja, Međunarodnog udruženja računovođa, Udruženja jugoslovenskih ekonomista i Udruženja jugoslovenskih procenitelja. Oženjen, otac dvoje dece.

MARIJA RAŠETA VUKOSAVLJEVIĆ, ministar saobraćaja i telekomunikacija

Rođena je 1962. godine u Beogradu. Diplomirala na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena na saobraćajnom institutu CIP od 1990. godine, kao vodeći projektant u zavodu za konstrukcije. Udata, majka dvoje dece.

GAŠO KNEŽEVIĆ, ministar prosvete i sporta

Rođen je 1953. godine u Beogradu. Diplomirao (1976.), magistrirao (1984.) i doktorirao (1987.) na Pravnom fakultetu u Beogradu. Zaposlen na Pravnom fakultetu u Beogradu u zvanju vanrednog profesora. Poslanik je u Veću građana Saveznog parlamenta. Član je predsedništva Građanskog saveza Srbije. Oženjen, otac dvoje dece.

GORDANA MATKOVIĆ, ministar za socijalna pitanja

Rođena je 1960. godine u Beogradu. Diplomirala (1982.) i magistrirala (1986.) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorirala (1992.) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1984. godine zaposlena na Ekonomskom institutu u Beogradu, a 1996. postaje direktor Centra za međunarodne projekte. Od 1995. predaje na postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu.

DRAGAN DOMAZET, ministar za nauku, tehnologiju i razvoj

Rođen je 1947. godine u Nišu. Diplomirao na Tehničkom fakultetu u Nišu 1971. godine, na smeru za proizvodno mašinstvo. Magistrirao je i doktorirao na Mašinskom fakultetu u Nišu gde je izabran za redovnog profesora na Katedri za proizvodno mašinstvo. Predavao je na poslediplomskim studijama na Mašinskom fakultetu Nanjang tehnološkog univerziteta u Singapuru. Jedan od osnivača odbora Demokratske stranke u Nišu. Oženjen, otac dvoje dece.

DRAGOSLAV ŠUMARAC, ministar urbanizma i građevina

Rođen 1955. godine u Raškoj. Diplomirao (1979.) i magistrirao (1983.) na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao (1987.) na Univerzitetu Ilinois u Čikagu. Od 1998. godine redovni profesor na Građevinskom fakultetu. Oženjen, otac troje dece.

OBREN JOKSIMOVIĆ, ministar zdravlja i zaštite životne sredine

Rođen je 1952. godine u selu Oćevlje (BiH). Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1979. godine. Specijalizirao je opštu hirurgiju 1988. godine a 1997. stiče zvanje primarijusa. Sedam godina bio načelnik službe hirurgije u Zdravstvenom centru Požarevac. Član je političkog saveta Demokratske stranke Srbije. Oženjen, otac četvoro dece.

BRANISLAV LEČIĆ, ministar kulture

Rođen je 1955. godine u Šapcu. Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1978. godine. Jedan je od osnivača najznačajnijih alternativnih pozorišnih grupa koje su bitno uticale na pozorišni život u zemlji. Član je Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 1980. godine. Igrao je u mnogim pozorišnim predstavama, filmovima, tv dramama i serijama, Aktivista OTPORA. Ozenje, otac dvoje dece.

VLADAN BATIĆ, ministar pravde i lokalne samouprave

Rođen je 1949. godine u Obrenovcu. Diplomirao (1972.) i doktorirao (1981.) na Pravnom fakultetu u Beogradu. Bio je poslanik u dva saziva Narodne skupštine Srbije. Osnivač je i predsednik Demohrišćanske stranke Srbije. Predsednik je poslaničke grupe DOS-a u Saveznoj skupštini. Oženjen je, otac troje dece.

DRAGAN MILOVANOVIĆ, ministar za rad i zapošljavanje

Rođen je 1955. godine u Beogradu. Po profesiji metalac i pred završetkom studija mašinstva. Od 1975. godine zaposlen u novobeogradskom preduzeću IMT. Od 1996. godine je predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Oženjen, otac dvoje dece.

DUŠAN MIHAJLOVIĆ, ministar unutrašnjih poslova (i potpredsednik vlade)

Rođen 1948. godine u Valjevu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Generalni direktor "LUTRA" d.d. od 1991-1995, a od 1996. predsednik Upravnog odbora "LUTRA"a.d. Bio je savezni poslanik i predsednik Odbora za kreditna i monetarna pitanja Veća republika u Saveznoj skupštini od 1992.- 1996. g. Jedan od osnivača Nove demokratije-Pokreta za Valjevo i Nove demokratije- Pokreta za Srbiju. Autor knjiga "99 odgovora" (1995.), "Evo ruke" (1996.) i "Kuda i kako" (1998.). Oženjen je.

DRAGAN VESELINOV, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rođen je 1950. godine u Barandi kod Opova. Redovni je profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i počasni profesor Koledža Svetog Antonija i Londonskog univerziteta. Politički aktivista od 1980. godine. Od 1996. je predsednik Koalicije Vojvodina. Autor je mnogih naučnih knjiga, članaka, studija. Oženjen, otac dvoje dece.

SLOBODAN MILOSAVLJEVIĆ, ministar trgovine, turizma i usluga

Rođen je 1965. godine. u Beogradu. Diplomirao (1990.) i magistrirao (1996.) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Završava doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od 1997. godine je direktor Centara za konjunkturna istraživanja i makroekonomske analize u Institutu za tržišna istraživanja Oženjen, otac jednog deteta.

 

 
[ Enciklopedija | Činjenice i statistika | Vesti | Pretraga ]
© 1997 - 2001 Vlada Republike Srbije
Email: mirs@srbija-info.yu