www.srbija-info.yu/vesti  


Print this page!

Naslovna Cinjenice i statistika Vesti Pretraga

Uskoro osnivanje Ministarstva za resurse i životnu sredinu
17. septembar 2001.Beograd, 17. septembar 2001. godine - Uprava za zaštitu životne okoline Republike Srbije je 16. septembra obeležila Međunarondi dan zaštite ozonskog omotača. Kao organ za sprovođenje saradnje sa Globalnim fondom za životnu sredinu (GEF) sa sedištem u Vašingtonu, Vlada SRJ je odredila Upravu za zaštitu životne okoline Republike Srbije, koja je pripremila niz aktivnosti za realizaciju prioritetnih programa u oblasti zaštite životne sredine.

U kontekstu navedenih aktivnosti koje su deo nove ekološke politike Srbije, centralno obeleževanje Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača izvedeno je u Saveznom hidrometeorološkom zavodu.

Savezni ministar za inostrane poslove Goran Svilanović potpisao je tom prilikom Pismo o odluci jugoslovenske vlade da učestvuje u aktivnostima Globalnog fonda za životnu sredinu. Potpisivanju su prisustvovali direktor republičke Uprave za zaštitu životne okoline dr Anđelka Mihajlov, savetnik premijera Srbije za zaštitu životne okoline Srđa Popović, predstavnik UNDP Shoko Noda i direktor Saveznog hidrometeorološkog zavoda Momčilo Živković.

U skladu sa ovogodišnjom porukom Ujedninjenih nacija "Spasimo naše nebo: zaštitimo sebe, zaštitimo ozonski omotač" istaknuto je da je budoćnost naše plantete i naše zemlje u našim rukama. Svi mi zajedno i svako od nas pojedinačno može doprineti da postavimo i ostvarimo nove ekološke standarde i realizujemo politiku održivog razvoja.

Savezni ministar Goran Svilanović je istakao da zaštita životne sredine i resursa treba da dobije jos veći značaj, pozvašvi sve nevladine organizacije i stručnjake da se priduže naporima vladinih organa u realizovanju međunarodne saradnje i politike zaštite životne sredine.

Momčilo Živković je predstavio stručne aktivnosti Saveznog hidrometeorološkog zavoda ističući saradnju sa Upravom za zaštitu životne okoline Republike Srbije na ostvarivanju ispitivanja kvaliteta Dunava i Tise.

Savetnik premijera Srđa Popović je istako da je Izveštaj o stanju životne sredine za 2000. godinu za Republiku Srbiju sa prioritetnim aktivnostima, usvojen na sednici Vlade Srbije i nalazi se u skupštinskoj proceduri. Popović je rekao da je Uprava za zaštitu životne okoline pripremila Nacrt zakona o sistemu zaštite životne sredine i da se očekuje osnivanje novog Ministarstva za resurse i životnu sredinu.

Direktor uprave za zaštitu okoline dr Anđelka Mihajlov je posebno istakla da su zaštita ozonskog omotača, klimatske promene, zaštita međunarodnih voda i biodiverzitet, globalne aktivnosti koje su deo nove ekološke politike Srbije.

Merama postepenog izbacivanja iz upotrebe hemikalija koje oštećuju ozonski omotač, merama redukcije emisija ugljendioksida i postepenim uvođenjem reciklaže kao instrument doprinosa energetskog sektora globalnoj zaštiti životne sredine, Srbija će u sklopu realizacije prioritetnih projekata dati svoj doprinos.

Nova ekološka politika Srbije je jedan od garanta sprovođenja saradnje naše zemlje sa implementacionim agencijama GEF-a, UNDP-om, UNEP-om i Svetskom bankom. Na kraju, istakla je Mihajlov, Vlada Srbija je aktivni učsnik u međunarodnim aktivnostima iz oblasti sistema zaštite životne sredine. Ona je izrazila svoju odlučnost za ekološko približavanje Srbije svetu i Evropi.


 


[ Naslovna | Enciklopedija | Cinjenice | Vesti ]
© 1997, 1998, 1999, 2000 Ministarstvo za informacije Republike Srbije
Email: mirs@srbija-info.yu