www.srbija-info.yu/vesti  


Print this page!

Naslovna Cinjenice i statistika Vesti Pretraga

Krivicne prijave protiv vecine bivših ministara
06. septembar 2001.Beograd, 6. septembar ("Politika") - Ispitujuci kako su se trošila sredstva iz republickog budžeta tokom prvih devet meseci 2000. godine, budžetska kontrola Ministarstva finansija ustanovila je štetu od više milijardi dinara. Zbog toga je nadležnom tužilaštvu podneto oko 50 krivicnih prijava protiv ovlašcenih lica (ministara, njihovih zamenika i pomocnika, kao i predstavnika nekih republickih javnih ustanova i institucija). Na ovom spisku nalaze se imena vecine ministara koji su na tim položajima bili do oktobarskih promena prošle godine, kaže prof. dr Dejan Popovic, zamenik republickog ministra finansija.

Govoreci o potrebi kontrole trošenja budžetskih sredstava, prof. dr Dejan Popovic istakao je da je nova vlast zatekla samo cetiri budžetska inspektora za celu teritoriju Srbije. Oni su, uglavnom, "trenirali strogocu" u opozicionim opštinama. Zato je Ministarstvo finansija odmah oformilo privremeni tim od pedesetak inspektora koji je otkrio, kako naglašava dr Popovic, strahovite zloupotrebe u periodu januar-septembar 2000. godine. Posebno kada je rec o raznim taksama i naknadama koje nisu završavale u budžetu.

- Izveštaj o tome verovatno ce biti razmatran na oktobarskoj sednici Narodne skupštine - dodaje on, isticuci da su predmet kontrole bila samo ministarstva, Republicka direkcija za imovinu, Zavod za zdravstveno osiguranje, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i još neke ustanove.

Rezultati bi možda bili i porazniji da su ovog puta ispitivani vlada (kao kabinet) i krajnji korisnici budžeta (škole, bolnice, muzeji, pozorišta...), a da se i ne govori o tome šta bi se pronašlo da su kontrole obavljane i za prethodne godine, primecuje zamenik republickog ministra finansija.

On dodaje da je unapredenje interne budžetske kontrole neophodno, i u tome im sada pomaže švedska agencija za medunarodni razvoj. Medutim, da bismo radili po ugledu na savremeni svet, trebalo bi da imamo i spoljnu, nezavisnu kontrolu, kao vrhovnu revizorsku instituciju odgovornu samo parlamentu.

- Na jesen bi trebalo da se usvoji opšti Zakon o budžetu, koji ce definisati celokupan budžetski postupak i ulogu onih koji ga pripremaju, usvajaju, sprovode i kontrolišu.

On se radi po modernim evropskim uzorima i njegovim usvajanjem otvorice se prostor za dve nove institucije - trezor i eksternu budžetsku kontrolu - kaže prof. dr Dejan Popovic.

Trezor, kao jedinica u sklopu Ministarstva finansija, trebalo bi da pocne da funkcioniše za šest meseci i upravljaće korišcenjem budžetskih sredstava. Spoljna budžetska kontrola, formirana, kako se predvida, do kraja sledece godine,imace velika ovlašcenja, bice nezavisna u svom radu i samo ce parlamentu podnositi izveštaje o tome kako vlada i krajnji budžetski potrošaci troše dodeljena sredstva, naglašava dr Popovic.

B. Bakovic


 


[ Naslovna | Enciklopedija | Cinjenice | Vesti ]
© 1997, 1998, 1999, 2000 Ministarstvo za informacije Republike Srbije
Email: mirs@srbija-info.yu