www.srbija-info.yu/vesti  


Print this page!

Naslovna Cinjenice i statistika Vesti Pretraga

Smanjenje kamata dužnicima za prirodni gas
29. avgust 2001.Beograd, 29. avgust 2001. godine - Predsednik Vlade Republike Srbije dr Zoran Đinđić i ministar rudarstva i energetike Goran Novaković razgovarali su danas sa predstavnicima Asocijacije individualnih potrošača prirodnog gasa u Vojvodini.

Na sastanku je dogovoreno da se potrošačima prirodnog gasa koji duguju NIS-u smanji kamata, odnosno primeni isti princip kao i u slučaju smanjenja kamata na dugovanja potrošačima EPS-a.

Na sastanku je dogovoreno da se u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike započne rešavanje vlasničkih odnosa pri investiranju mreže za individualne potrošače prirodnog gasa.

Radi bolje saradnje sa NIS Gasom iz Novog Sada, Asocijacija individualnih potrošača prirodnog gasa u Vojvodini dobiće jednog člana u Upravnom odboru ovog preduzeća.

Učesnici u razgovoru su se složili oko zaključaka i dogovorili nastavak saradnje sa Ministarstvom rudarstva i energetike.
 


[ Naslovna | Enciklopedija | Cinjenice | Vesti ]
© 1997, 1998, 1999, 2000 Ministarstvo za informacije Republike Srbije
Email: mirs@srbija-info.yu