www.srbija-info.yu/vesti  


Print this page!

Naslovna Cinjenice i statistika Vesti Pretraga

MUP - NAGRADA
24. avgust 2001.MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA DAJE NAGRADU


MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Dušan Mihajlović 

DAJE 

NAGRADU

300.000 DEM

(u dinarskoj protivvrednosti) 

svakom licu koje pruži dokaze o izvršiocima ili 

naručiocima sledećih

krivičnih dela:


DRAGAN RADIŠIĆ
Ubijen 01. 02. 1996. godine
u Beogradu 
RADOVAN STOJIČIĆ
"BADŽA" 
Ubijen 11. 04. 1997. godine 
u Beogradu 
ZORAN TODOROVIĆ
"KUNDAK" 
Ubijen 24.10. 1997. godine 
u Beogradu 
MILIĆ VUKOSAVLJEVIĆ
Ubijen 15.05. 1998. godine 
u Beogradu
MILORAD VLAHOVIĆ
"VLAJA" 
Ubijen 11. 03. 1999. godine 
u Beogradu 
SLAVKO ĆURUVIJA
Ubijen 11. 04. 1999. godine 
u Beogradu 
DRAGAN SIMIĆ
Ubijen 08.07. 1999. godine 
u Beogradu 
PAVLE BULATOVIĆ
Ubijen 07.02.2000. godine 
u Beogradu 
ŽIKA PETROVIĆ
Ubijen 25. 04. 2000. godine 
u Beogradu 
MILUTIN ŠĆEPANOVIĆ
"MIĆA KRIŽAN" 
Ubijen 15.02.2001. godine 
u Beogradu 
GRADIMIR PLAKALOVIĆ
Ubijen 15.02.2001. godine 
u Beogradu 
MIODRAG STOJANOVIĆ
"GIDRA" 
Ubijen 18.02.2001. godine 
u Beogradu 
MILAN ĐORĐEVIĆ
"BOMBONA" 
Ubijen 11. 03. 2001. godine 
u Beogradu

MILOŠ ROKNIĆ
Ubijen 11. 03. 2001. godine 
u Beogradu

DUŠAN MILOVANOVIĆ
Ubijen 11. 03. 2001. godine 
u Beogradu
LUKA MIRKOVIĆ
Ubijen 24. 04. 2001. godine 
u Beogradu 
MILAN RAJKOVIĆ
Ubijen 30. 04. 2001. godine 
u Beogradu 
ZORAN RISTOVIĆ
"PRIKA" 
Ubijen 04.06.2001. godine 
u Beogradu 
MILAN PANTIĆ
Ubijen 11. 06.2001. godine 
u Jagodini 
BRANISLAV TROJANOVIĆ
"TROJKE"
Ubijen 21. 07. 2001. godine 
u Beogradu
MOMIR GAVRILOVIĆ
"GAVRA" 
Ubijen 03.08.2001. godine 
u Beogradu 

 IVAN STAMBOLIĆ
Nestao 25.08.2000. godine 
u Beogradu  

MINISTAR GARANTUJE TAJNOST

PODATAKA I ZAŠTITU LICA 

koja se mogu javiti na telefon

011-3614-612

i biće im omogućen

kontakt sa ministrom 

MINISTAR
Dušan Mihajlović  

Povodom brojnih pitanja koja su upućena Ministarstvu nakon objavljivanja ovog oglasa Informativna služba MUP-a Srbije objavila je sledeće informacije:

  • Nagradu od 300 000 nemačkih maraka u dinarskoj protivvrednosti dobiće svako lice koje pruži dokaze koji će dovesti do hapšenja počinioca ili naručioca svakog od navedenih zločina pojedinačno.

  • Lica koja daju dokaze ostaće anonimna i zaštićena od osvete. Zato nema značaja to da li se radi o aktivnom ili bivšem policajcu ili građaninu, niti će odgovarati po osnovu obaveze da svoja saznanja prijavi policiji, pošto se podrazumeva da to ranije nisu smeli, jer je postojala osnovana sumnja da su izvršioci upravo iz redova pripadnika MUP-a.

  • Ako se radi o izvršiocima i počiniocima zločina biće im isplaćena nagrada, a priznanje će uticati na visinu kazne.

  • Pare za nagradu nisu iz budžeta MUP-a već su obezbeđene od priloga fondacija koje su zainteresovane za borbu protiv organizsovanog kriminala u Srbiji. Nagrada neće povlačiti poreske obaveze za lica koja je dobiju jer će poreske obaveze snositi davalac nagrade. Fondacije finansijeri žele da ostanu anonimne ali će sve isplate biti pod kontrolom poreskih organa.

  • Izbor zločina je izvršen na osnovu procene da će rešavanje jednog broja navedenih zločina omogućiti policiji da rasvetli I preostale zločine sa navedenog spiska, kao i one koji nisu navedeni.

  • Ministarstvo neće davati nikakve informacije o licima koja se javljaju na dati telefon.


 


[ Naslovna | Enciklopedija | Cinjenice | Vesti ]
© 1997, 1998, 1999, 2000 Ministarstvo za informacije Republike Srbije
Email: mirs@srbija-info.yu