www.srbija-info.yu/vesti  


Print this page!

Naslovna Cinjenice i statistika Vesti Pretraga

Više novca u budžetu Republike Srbije za 2,8 puta
21. avgust 2001.Beograd, 21. avgust 2001.godine - Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici kojoj je predsedavao predsednik dr Zoran Đinđić usvojila je Izveštaj o sprovođenju Uredbe o posebnim uslovima i načinu uvoza, prerade, distribucije i prometa nafte odnosno naftnih derivata.

Vlada Republike Srbije je konstatovala da je nakon donošenja Uredbe:

  • 8,6 puta povećan mesečni priliv u Budžet Republike Srbije u odnosu na prosečan mesec 2000.godine

  • 6,5 puta povećan mesečni priliv u Budžet Republike Srbije u odnosu na prva tri meseca 2001.godine (vreme kada Uredba još uvek nije bila doneta)

  • za četiri meseca od kako je Uredba stupila na snagu uplaćeno je 2,8 puta više novca u Budžet Republike Srbije nego za čitavu prošlu godinu.
Vlada Republike Srbije konstatovala je da je Uredbom postignut efekat koji je Vlada želela - prekinut je šverc nafte, građanima je obezbeđeno redovno snabdevanje kvalitetnim gorivom i državni budžet ima veće prihode.

Vlada Republike Srbije je preko Ministarstva rudarstva i energetike spremna da svim zainteresovanim medijima stavi na uvid sve spiskove svih kompanija koje su dobijale dozvole za uvoz nafte od trenutka usvajanja Uredbe. Prvi put za poslednjih deset godina poslovi uvoza nafte su javni i svima dostupni, kako je Vlada i obećala građanima.
 


[ Naslovna | Enciklopedija | Cinjenice | Vesti ]
© 1997, 1998, 1999, 2000 Ministarstvo za informacije Republike Srbije
Email: mirs@srbija-info.yu