www.srbija-info.yu/vesti  
POLITIKA
KOSOVO I METOHIJA
EKONOMIJA
KULTURA
SPORT

Print this page!

Naslovna Cinjenice i statistika Vesti Pretraga

Deklaracija o principima nacionalnog i državnog interesa SRJ
29. decembar 2000.Beograd, 29. decembra (Tanjug) - Savezna skupština usvojila je danas Deklaraciju o principima nacionalnog i državnog interesa Savezne Republike Jugoslavije povodom eskalacije albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji i u kopnenoj zoni bezbednosti.

Integralni tekst Deklaracije glasi:

- Ocenjujući da je došlo do eskalacije albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji i da su oružane akcije albanskih terorista u kopnenoj zoni bezbednosti i njihovo zadržavanje u toj zoni nedopustiva eskalacija nasilja i narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Savezne Republike Jugoslavije, mira i bezbednosti građana;

- ističući da je pravo i dužnost svake države da zaštiti svoj teritorijalni integritet i suverenitet i da preduzme sva legitimna sredstva radi zaštite svojih građana i teritorije od terorizma i terorističkih organizacija;

- podsećajući da je Savezna Republika Jugoslavija izvršila sve svoje obaveze prema Rezoluciji 1244 o Kosovu i Metohiji i Vojnotehničkom sporazumu,

Savezna skupština, na sednicama Veća građana i Veća repubulika, koje su održane 29. decembra 2000. godine, donosi

D E K L A R A C I J U

o principima zaštite nacionalnog i državnog interesa Savezne Republike Jugoslavije povodom eskalacije albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji i u kopnenoj zoni bezbednosti

1. Savezna skupština osuđuje oružani upad albanskih terorista u kopnenu zonu bezbednosti i napade na područja opština Bujanovac, Preševo i Medveđa, kao akte planiranog i kontinuiranog ugrožavanja i narušavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Savezne Republike Jugoslavije i drastičnog kršenja Rezolucije Saveta bezbednosti 1244.

2. Savezna skupština ocenjuje da su Međunarodne bezbednosne snage (Kfor) i Civilna misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji (UMNIK) direktno odgovorni za oružani upad albanskih terorista. Kfor i UMNIK nisu obezbedili ličnu i imovinsku sigurnost, ostvarenje ljudskih prava i sloboda svih građana Kosova i Metohije, niti su razoružali terorističke organizacije tzv. OVK i druge naoružane albanske terorističke grupe.

Kopnena zona bezbednosti, ustanovljena radi opšte sigurnosti i zaštite Kfor-a u ostvarivanju njegove misije, zloupotrebljava se za oružane upade albanskih terorista, čime se grubo krši Rezolucija 1244 i vojno-tehnički sporazum.

3. Savezna skupština podržava napore državnih organa da se problem u kopnenoj zoni bezbednosti reši diplomatskim putem, u skladu sa pomenutim dokumentima.

4. Savezna skupština pruža punu podršku pripadnicima Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za odgovorno vršenje svojih dužnosti na zaštiti građana i vitalnih interesa Savezne Republike Jugoslavije.

5. Savezna skupština zahteva od Saveta bezbednosti da odredi najkraći rok i preduzme mere za hitno povlačenje albanskih terorista iz kopnene zone bezbednosti.

U protivnom, Savezna Republika Jugoslavija se poziva na svoje legalno i legitimno pravo da sama reši taj problem primenom svih međunarodno dozvoljenih mera borbe protiv terorizma, što je, u isto vreme, i njena obaveza.

6. Savezna skupština osuđuje teroristički napad na sedište Komiteta Savezne vlade u Prištini i ubistvo službenika Savezne vlade i zahteva od UMNIK-a i Kfor-a da omoguće bezbedan i nesmetan rad komiteta Savezne vlade na Kosovu i Metohiji.

7. Savezna skupština konstatuje da je Rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 utvrđeno vraćanje kontingenta Vojske Jugoslavije i policije u pokrajinu i zahteva da se ta obaveza neodložno realizuje.

Bezbedni i slobodni povratak svih građana proteranih sa Kosova i Metohije obaveza je Ujedinjenih nacija i Savezna skupština naglašava da Kfor i UMNIK snose punu odgovornost za stvaranje uslova da se navedene obaveze izvrše.

8. Savezna skupština kategorična je u opredelenju da Savezna Republika Jugoslavija nikada i ni pod kakvim uslovima ne dozvoli oduzimanje dela njene teritorije, što je u skladu sa principom Povelje Ujedinjenih nacija o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta država i nepovredivosti granica.

9. Savezna skupština poziva Saveznu vladu da se obrati UNESKO-u sa apelom da snimi stanje porušenih i oštećenih manastira, crkava i kulturno istorijskih spomenika na Kosovu i Metohiji i u saradnji sa saveznom vladom i Vladom Srbije utvrdi plan sredstava za rekonstrukciju i obnovu istih.

10. Savezna skupština ocenjuje da su Srbi, Crnogorci i pripadnici drugih etničkih i nacionalnih zajednica i dalje izuzetno ugroženi delovanjem albanskih terorista i separatista. Zato Savezna skupština zahteva da Kfor i UMNIK pripadnicima svih nacionalnih zajednica garantuju ličnu i imovinsku bezbednost i potpuno ostvarenje ljudskih prava i sloboda.

11. Savezna skupština ovu Deklaraciju dostaviće Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju, Savetu Evrope, Evropskom parlamentu i stalnim članicama Saveta bezbednosti."


 


[ Naslovna | Enciklopedija | Cinjenice | Vesti ]
© 1997, 1998, 1999, 2000 Ministarstvo za informacije Republike Srbije
Email: mirs@srbija-info.yu