www.srbija-info.yu/vesti  
POLITIKA
KOSOVO I METOHIJA
EKONOMIJA
KULTURA
SPORT

Vodic kroz Kosovo i Metohiju

Print this page!

Naslovna Cinjenice i statistika Vesti Pretraga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova - žrtve albanskog terorizma u 1998.godini
19. februar 1999.

sedmi deo


Bratislav Miljković je teško ranjen u terorističkom napadu izvršenom 02. septembra oko 15,30 sati iz automatskog oružja na pripadnike policije u rejonu sela Ješkovo, opština Prizren.

Radivoje Vojinović (1970) lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 03. septembra, oko 14,00 sati, iz ručnih bacača, pešadijskog naoružanja i aktiviranjem ručnih bombi na pripadnike policije u selu Ješkovo, opština Prizren.

Jovica Stojković teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 03. septembra oko 16,00 sati, iz automatskog vatrenog oružja na pripadnike policije u rejonu sela Drenovac, opština Orahovac.

Radoslav Novaković lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 03. septembra, u popodnevnim satima, iz pešadijskog naoružanja na pripadnike policije u rejonu sela Ceskovo, opština Klina.

Aleksandar Radojčić teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 04. septembra oko 09,00 sati iz automatskog vatrenog oružja i ručnih bacača na pripadnike policije u selu Drenovac, opština Orahovac.

Miroslav Nikolić lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 07. septembra oko 15,00 sati iz pešadijskog naoružanja u selu Sićevo, opština Klina.

Slaviša Ristić (1964), pripadnik rezervnog sastava policije teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 07. septembra u 22,00 sata iz pešadijskog naoružanja na mestu zvanom "Crvene karpe", opština Štrpce.

Nenad Petković (1971), pripadnik rezervnog sastava policije lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 09. septembra oko 14,00 sati, iz pešadijskog naoružanja, u rejonu sela Gornje Nerodimlje, Jezerce i Gornja Plešina, opština Uroševac.

Slobodan Samac (1970), teško je ranjen 10. septembra oko 19,00 sati u terorističkom napadu izvršenom iz pešadijskog naoružanja na Policijsko odeljenje u selu Sićevo, OUP Klina.

Nenad Jovanović ,(1968) je teško, a Predrag Obradović (1975), Zoran Dabić (1974), Dušan Kajkut (1967) i Desimir Ljušić (1957) su lakše ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 15. septembra u 16,45 sati, minskom eksplozivnom napravom na pripadnike policije.

Bogdan Vučković, (1962) lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 15. septembra u 10,00 sati, iz pešadijskog naoružanja na pripadnike policije u Starom Trgu, opština Kosovska Mitrovica.

Dragan Kovačević i Boris Plahota su teško, a Mirko Milošević, Milan Spasojević, Miroslav Plavšić, Miroslav Šuluburić i Aca Jovičić su lakše ranjeni u terorističkim napadima izvršenim 16. septembra oko 10,00 i 15,40 sati, iz automatskog vatrenog oružja na pripadnike policije, u rejonu Huseinović mahale, Stari Trg, opština Kosovska Mitrovica.

Nebojša Jović (1973) teško je ranjen 17. septembra oko 09,20 sati na bezbednosnom punktu u selu Rakovina, opština Đakovica. On je prilikom obilaska punkta naišao na zategnutu žicu vezanu za osigurač ručne bombe koju su postavili albanski teroristi.

Vuk Rondović (1968) je teško, a Slavko Marković (1952) i Krstivoje Jaćović (1958) su lakše ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 19. septembra u 15,25 sati, na putu Srbica - Glogovac, kod sela Makrmalj, opština Srbica. Napad je izvršen iz ručnog bacača na kolonu policijskih vozila.

Vladan Veličković, Saša Milošević, Milan Krasić i Drago Đurović su teško, a Saša Simov i Zoran Stanišić su lakše ranjeni u terorističkim napadima izvršenim 22. septembra na pripadnike policije na području opština Glogovac i Obilić.

Marko Galo je teško, a Milutin Ivanović je lakše ranjen u terorističkim napadima izvršenim 22. septembra na pripadnike policije u selu Ošljane, opština Vučitrn.

Milosav Popović (1967) je teško, a Goran Popović (1968) i Bojan Vuković (1974) su lakše ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 23. septembra iz pešadijskog naoružanja na pripadnike policije u rejonu opštine Obilić.

Slavoljub Ivanović (1945) i Mićko Vranić (1971) lakše su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 23. septembra oko 15,20 sati, na pripadnike policije u selu Ošljane, opština Vučitrn.

Radoje Cvetinović (1961) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 23. septembra oko 22,30 sati na pripadnike policije u selu Dubovac, opština Vučitrn.

Vukomanović Milan (1971), Vukadinović Zdravko (1968) i Trifunović Draga (1964) zadobili su teške telesne povrede prilikom terorističkog napada izvršenom na pripadnike policije, 25.septembra , oko 14,15 sati u rejonu sela Likovac, opština Srbica.

Todorović Miroslav (1969), Vujisić Goran (1969), Petrović Ljubomir (1962), Janković Milomir (1962) i Gajić Radomir (1971), zadobili su teške telesne povrede 25. septembra, oko 16,45 sati u rejonu sela Donje Obrinje, opština Srbica.

Slavoljub Đurišić (1963) teško je ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 27. septembra u 14,45 sati, iz pešadijskog naoružanja, u rejonu mesta Studenica, opština Štrpce.

Branislav Colić (1971) i Igor Đokić (1975) teško su ranjeni u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 27. septembra u 15,30 sati, iz pešadijskog naoružanja, u rejonu sela Dramnjak, Malopoljce i Petrovo, opština Štimlje.

Saša Stojanović (1972), Goran Jovičić (1966) i Saša Škorić (1966) teško su ranjeni u terorističkim napadima na pripadnike policije izvršenim 28. septembra od 08,00 do 16,15 sati, iz automatskog oružja, minobacača, ručnih bacača i snajperskog oružja, u selu Budakovo, opština Suva Reka.

Zlatko Jajić (1961) lakše je ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 28. septembra u 10,30 sati, iz automatskog vatrenog oružja, u selu Vranić, opština Suva Reka.

Bogoljub Krgović teško je ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 29. septembra, u popodnevnim satima, u selu Oštrozub, opština Mališevo.

Miroslav Pavletović (1967) i Dragan Trajković (1965) teško su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom na pripadnike policije i meštane, 30. septembra oko 01,40 sati, iz pešadijskog naoružanja, u selu Donja Bitinja, opština Štrpce.

Nebojša Đurđević (1977) je teško, a Jovan Vasić (1965) je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 8. oktobra, oko 15,30 sati, iz pešadijskog naoružanja na pripadnike policije u selu Vitak, opština Srbica.

Jovan Radojević, teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 10. oktobra oko 17,00 sati, iz pešadijskog naoružanja na pripadnike policije koji su obezbeđivali magistralni put Priština - Peć, u selu Đurđica, opština Glogovac.

Ljubiša Mađerović (1971) lakše je ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 12. oktobra, oko 15,45 sati, iz pešadijskog naoružanja u selu Lauša, opština Srbica.

Vladan Radovanović i Saša Todorović su teško, a Zoran Damjanović je lakše ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije iz automatskog oružja, minobacača i ručnih bacača, izvršenom 14. oktobra, od 18,45 do 20,50 sati, između sela Ostrozub i Dragobilje, opština Orahovac.

Branko Rajić (1951) lakše je ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 15. oktobra, oko 10,00 sati, iz pešadijskog naoružanja, u selu Likovac, opština Srbica.

Milosav Stanišić, teško je ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 16. oktobra u selu Mirena, opština Lipljan.

Milivoje Marković i Goran Sofronijević, teško su ranjeni u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 17. oktobra, od 20,00 do 21,30 sati, u selu Orlate, opština Glogovac.

Predrag Veličkovski, lakše je ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 17. oktobra u 6,30 sati u selu Kraljane, opština Đakovica.

Milivoje Peica je teško, a Ljubiša Perić je lakše ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 17. oktobra u 17,55 sati u rejonu Lipovičkih šuma, opština Lipljan.

Slobodan Stanojević (1974) teško je ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 20. oktobra oko 08,00 sati, iz pešadijskog naoružanja u selu Sićevo, opština Klina.

Radosav Stojanović (1966) teško je ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 20. oktobra, oko 18,30 sati iz pešadijskog naoružanja u selu Zočište, opština Orahovac.

Dejan Luković (1972), Goran Petrović (1972) i Dragan Ilić (1970) lakše su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 23. oktobra oko 10,00 sati, ručnim bombama na patrolu saobraćajne policije u selu Dragobilje, opština Orahovac.

Draško Stošić (1960), lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 01. novembra oko 13,30 sati, na pripadnike policije koji su obavljali zadatke na lokalnom putu u selu Glođane, opština Peć.

Sreten Cvetanović, lakše je ranjen 10. novembra oko 11,20 sati u selu Negrovac, opština Glogovac. Albanski terorista Abedin Bujupi iz sela Orlate, opština Glogovac, izašao je iz putničkog vozila prizrenske registracije i otvorio vatru iz automatskog oružja na pripadnike policije koji su bili u službenom vozilu.

Saša Stefanović, Slavko Amidžić (1972) i Željko Mertić (1966), teško su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 10. novembra, od 19,00 do 19,55 sati u Glogovcu. Albanski teroristi su iz pešadijskog naoružanja i ručnih bacača otvorili vatru na pripadnike policije koji su se nalazili u objektu u OUP-u Glogovac i objektu DD "Feronikal".

Neven Gloginja (1979) je teško, a Boban Radenović (1972) je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 14. novembra oko 18,00 sati, na regionalnom putu Prizren-Đakovica, u blizini sela Pirane. Napad je izvršen iz ručnih bacača i automatskih pušaka na pripadnike policije.

Dejan Krstić (1971), teško je ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije, iz pešadijskog naoružanja, koji je izvršen 17. novembra oko 11,20 sati u selu Trstenik, opština Glogovac.

Slobodan Ramić je teško, a Veselin Jozović i Drago Pisarić su lakše ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 18. novembra, od 22,00 do 22,30 sati, u selu Dujak, opština Đakovica. Teroristi su iz automatskog oružja i ručnog bacača izvršili napad na pripadnike policije koji su bili u službenom vozilu.

Aleksandar Stojanović (1971), Goran Borovnica (1965) su teško, a Pakaji Caba (1975) je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 20. novembra oko 06,40 sati u selu Prilep, opština Dečani. Teroristi su izvršili napad iz ručnih bacača i automatskog oružja na pripadnike policije koji su bili u teretnom policijskom vozilu.

Mitar Stanišić , pripadnik rezervnog sastava policije, lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 04. decembra oko 11,20 sati u Peći. Stanišić je obezbeđivao Opštu bolnicu, kada su u hol ušli naoružani muškarac i žena. Terorista je uspeo da otme pušku od Stanišića i ispalio više rafala, a zatim je bacio ručnu bombu koja nije eksplodirala. Teroristkinja je ispalila hitac iz pištolja u pravcu policajca. Po izlasku iz bolnice, terorista je nastavio da puca a policajac Stanišić je odgovorio vatrom iz službenog pištolja. Tom prilikom je teroristkinja poginula.

Miloš Stevanović (1975) je teško, a Slobodan Pantić (1965) je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 9. decembra oko 13,30 sati, u selu Grabanica, opština Klina. Napad je izvršen iz automatskog oružja na pripadnike policije koji su bili u službenom vozilu.

Golub Stašić (1961), lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 12. decembra u 15,20 sati na putu Peć - Priština, u selu Balince, opština Klina. Dvojica albanskih terorista otvorila su vatru iz automatskog oružja na policijsko vozilo.

Božo Mijić (1971), lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 12. decembra u 21,15 sati, u selu Dujak, opština Đakovica. Teroristi su iz ručnog bacača otvorili vatru na pripadnike policije koji su bili u službenom vozilu.

Nenad Šmigić i Ivica Savić lakše su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 17. decembra oko 16,00 sati, iz minobacača, ručnih bacača i automatskog oružja, u selu Glođane, opština Dečani.

Slađan Vulević (1975) lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 18. decembra oko 14,00 sati, iz minobacača, ručnih bacača i automatskog oružja na pripadnike policije u selu Rznić, opština Dečani.

Miodrag Nešić (1956) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 22. decembra u 22,00 sata u Prištini, u blizini raskrsnice ulica Miladina Popovića i Velanija. Napad je izvršen iz automatskog oružja na pripadnike policije koji su bili u službenom vozilu.

Drago Pantović (1972) i Zoran Đokić (1967) su teško, a Dragan Đorđević (1971) je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 27. decembra u 12,30 sati u selu Obrandža, opština Podujevo. Napad je izvršen iz automatskog oružja, minobacača i ručnih bacača na pripadnike policije koji su bili u službenim vozilima.

Nikola Radović lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 27. decembra oko 15,00 sati u selu Šaptej, opština Dečani. Napad je izvršen iz automatskog oružja na pripadnike policije koji su bili u zgradi osnovne škole.

Kidnapovani policajci

Stoiljković Dejan (1949), Bulatović Ivan (1961), Popadić Rade (1956), Jovanović Nikola (1974), Remištar Nenad, Perović Srđan (1962), Dolašević Duško, Baljošević Đorđe, Tomić Nenad, Krstić Zvonko, Matić Boban (1973).


NASTAVAK SPISKA:


 


[ Naslovna | Enciklopedija | Cinjenice | Vesti ]
© 1997, 1998, 1999, 2000 Ministarstvo za informacije Republike Srbije
Email: mirs@srbija-info.yu