www.srbija-info.yu/vesti  
POLITIKA
KOSOVO I METOHIJA
EKONOMIJA
KULTURA
SPORT

Vodic kroz Kosovo i Metohiju

Print this page!

Naslovna Cinjenice i statistika Vesti Pretraga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova - žrtve albanskog terorizma u 1998.godini
19. februar 1999.

šesti deo


Srđan Plaćeš (1977) lakše je ranjen 26. jula oko 18,00 sati u selu Iglarevo na putu Peć Priština. Teretno vozilo marke "mercedes" koje je vuklo praznu cisternu, naišlo je na minu koju su postavili albanski teroristi.

Zoran Dimitrov (1964) i Goran Grbić (1965) lakše su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 27. jula iz ručnih bacača, automatskih i snajperskih pušaka, mitraljeza i ručnih bombi u selu Riđevo, opština Klina.

Dragan Đurović je teško a Milomir Cabarkapa je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 27. jula iz ručnih bacača, mitraljeza, automatskih i snajperskih pušaka na policijsku patrolu u selu Iglarevo, opština Klina.

Rustem Aguši lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 28. jula od strane terorista koji su iz Republike Albanije ušli u SRJ.

Nebojša Paunović (1977) lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 28. jula iz mitraljeza, automatskog i snajperskog oružja u selu Dušević, opština Klina.

Ivan Radević (1973) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 28. jula iz snajperskog oružja u selu Gornji Streoci, opština Dečani.

ZoltanCekete (1966) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 28. jula iz snajperskog oružja u selu Prilep, opština Dečani.

Radoje Adamović(1963) lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 28. jula u selu Kijevo, opština Klina.

Goran Petrušić (1965) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 31. jula iz mitraljeza, snajpera i automatskih pušaka u selu Jošanica, opština Klina.

Slaviša Nestorović (1966) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 01. avgusta iz pešadijskog naoružanja, ručnih bacača, mitraljeza i automatskih pušaka u selu Gornja Jošanica, opština Klina.

Zvonko Tasić (1974) i Vladica Aritonović (1964) su teško, a Radovan Perić (1964) je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 02. avgusta iz automatskog oružja u selima Crnoljevo i Zborce, opština Štimlje.

Ljubiša Maksimović (1970), Zoran Tmušić (1964), Petko Milićević (1967), Mlađo Martinović (1975), Damjan Jovanović (1968), Dragoljub Vukčević (1962), Đorđe Karan (1977), Nebojša Pavićević (1972) i Marko Radovanović (1967) su teško, a Milojko Nikolić (1964) i Ivica Stojanović (1970) su lakše ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 02. avgusta u selu Prilep, opština Dečani.

Saša Ibrić (1970) teško je povređen u terorističkom napadu izvršenom 02. avgusta kod sela Dušević, opština Klina.

Zoran Nikolić (1968) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 02. avgusta iz automatskog oružja u selu Babaloć, opština Dečani.

Slobodan Denić (1962) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 02. avgusta iz automatskog oružja u selu Jablanica, opština Đakovica.

Željko Novaković je teško a Milisav Vuksić i Damir Balanac su lakše ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 02. avgusta iz automatskog oružja u selu Rautovica.

Dragan Vučinić (1963) lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 02. avgusta iz automatskog oružja u selu Prilep, opština Dečani.

Stanko Dimić teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 02. avgusta iz automatskog oružja u selu Zborci, opština Štimlje.

Dragan Todorović teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 02. avgusta na pripadnike policije koji su obezbeđivali putni pravac Srbica - Poljanice.

Tihomir Tmušić (1967) lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 02. avgusta u selu Rastavica, opština Dečani.

Slavko Nikolić (1972) lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 03. avgusta iz automatskog oružja u selu Poljance, opština Srbica.

Zvonimir Mirčić (1971) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 03. avgusta u selu Ovčarevo, opština Srbica.

Milenko Tešić (1970), Cedomir Kosanić (1968) i Zoran Janković (1971) lakše su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 03. avgusta u selu Makrmalj, opština Srbica.

Radomir Manić (1961), Nebojša Rančić (1964), Boban Vasić (1970), Branimir Jovanović (1970), Dragan Ilić (1970) i Branko Popović (1960) ranjeni su u terorističkom napadu izvršenom 03. avgusta u selu Crmnjane, opština Đakovica.

Obrad Karapandžić (1963) je teško a Dejan Cvetković (1973) i Miroslav Radunović (1968) su lakše ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 04. avgusta iz pešadijskog naoružanja u selu Rakovina, opština Đakovica.

Dragan Dimić lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 05. avgusta iz minobacača u selu Rakovina, opština Đakovica.

Goran Dragić (1972) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 07. avgusta iz automatskog oružja u selu Cubrelj, opština Srbica.

Radivoje Perišić (1964) lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 09. avgusta u selu Crnobreg, opština Dečani.

Slobodan Veljković (1968) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 09. avgusta iz automatskog oružja u selu Glođani, opština Dečani.

Stojan Stojmenović (1970) i Slavoljub Trajković (1968) teško su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 09. avgusta iz automatskog oružja u selu Dujak, opština Đakovica.

Radule Sedlarević (1969) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 09. avgusta iz automatskog oružja u selu Prilep, opština Dečani.

Zoran Radović teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 09. avgusta iz automatskog oružja u selu Prilep, opština Dečani.

Ivica Milenković (1969), Predrag Marković (1963) i Dragiša Mirić (1970) teško su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 09. avgusta u rejonu "Biteške čuke", opština Đakovica.

Milan Đorđević (1970)teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 10. avgusta iz automatskog oruža u selu Gabrica, opština Kačanik.

Zoran Veljković i Bratislav Antić teško su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 10. avgusta iz automatskog oružja u selu Biteš, opština Đakovica.

Milan Domazetović (1962) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom iz automatskog oružja 10. avgusta u selu Junik, opština Dečani.

Ranko Ždrnja (1965) je teško, a Ljubiša Jović (1967) je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 10. avgusta iz automatskog i snajperskog oružja u selu Gramočelj, opština Dečani.

Mile Nikolić, Đuro Vabroš (1954) i Srećko Gačić (1977) teško su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 11. avgusta iz ručnih bacača u selu Glođani, opština Dečani.

Milen Gašić (1975) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 11. avgusta iz ručnih bacača u selu Ereč, opština Đakovica.

Zoran Stanković teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 15. avgusta u selu Brežanik, opština Peć.

Srećko Aleksić je teško a Goroljub Đorđević (1960)je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 15. avgusta na pripadnike policije koji su izvršavali zadatke na bezbednosnom punktu u blizini sela Našec, Graždanik i Atmadža, opština Prizren.

Zoran Milanović (1974) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 16. avgusta iz automatskog oružja, minobacača i ručnih bacača u selu Blace, opština Suva Reka.

Tomislav Arsić i Dragan Smiljković lakše su ranjeni 17. avgusta oko 07,30 sati u Orahovcu. Albanski teroristi su postavili ručne bombe koje se aktiviraju na potez.

Nebojša Boljević teško je ranjen 17. avgusta oko 12,00 sati u terorističkom napadu izvršenom iz snajperskog oružja na pripadnike policije u Starom Trgu, opština Kosovska Mitrovica.

Tomislav Ašanin lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 18. avgusta oko 09,00 sati u selu Lođa, opština Peć. Prilikom pretrage terena došlo je do aktiviranja eksplozivne naprave koju su postavili albanski teroristi.

Miroslav Cirković (1969) i Goran Marinković (1967) su teško, a Budimir Vasiljević je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 19. avgusta oko 07,00 sati iz automatskih pušaka, mitraljeza, ručnih bacača i aktiviranjem bombi na policijsku patrolu u selu Cerovik, opština Klina.

Milan Đurišić i Dejan Pavlović(1971) lakše su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 19. avgusta oko 14,00 sati iz automatskog oružja na pripadnike policije u selu Zočište, opština Orahovac.

Goran Voštić lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 20. avgusta, oko 12,00 sati, iz automatskog oružja, ručnih bacača i minobacača na pripadnike policije i meštane sela Zočište, opština Orahovac.

Dušan Barać (1971) je teško, a Rade Milutinov (1971) je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 23. avgusta oko 09.00 sati iz pešadijskog naoružanja na pripadnike policije u selu Dulje, opština Suva Reka.

Vladislav Krivokapić (1966) i Stanislav Drinić (1968) su teško, a Goran Stojanović (1970) , Boban Stanković (1973) i Ljubiša Cvetković (1970) su lakše ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 23. avgusta iz pešadijskog i artiljerijskog naoružanja na pripadnike policije na mestu Cafa Dulje, opština Suva Reka.

Slavoljub Paunović (1970) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 23. avgusta oko 18,50 sati iz pešadijskog i artiljerijskog naoružanja na pripadnike policije u blizini sela Reštane, opština Suva Reka.

Dimitrije Rašović (1964) je teško, a Nenad Bosanac (1974) je lakše ranjen od eksplozije protivtenkovske mine koju su postavili teroristi. Policajci su 24. avgusta oko 14,30 sati na putu između sela Korenica i Ramoc, opština Đakovica, naišli službenim vozilom na postavljenu minu.

Saša Cvetković teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom iz automatskog vatrenog oružja na pripadnike policije 24. avgusta u 16,00 sati u selu Zočište, opština Orahovac.

Đoka Dimić (1964) lakše je ranjen 24. avgusta u 18,40 sati između sela Huljaj i Pobrđe, opština Dečani, od aktiviranja ručne bombe na potez koju su postavili albanski teroristi.

Nenad Radojčić (1967) teško je ranjen 25. avgusta u 10,10 sati u selu Dulje, opština Suva Reka, u terorističkom napadu izuvršenom iz minobacača, ručnih bacača, automatskog vatrenog oružja i aktiviranjem ručnih bombi na pripadnike policije.

Dragan Petković (1975) teško je ranjen 26. avgusta oko 08,00 sati u terorističkom napadu izvršenom iz puškomitraljeza, ručnih bacača, automatskog i snajperskog oružja na pripadnike policije u selu Duševići, opština Klina.

Ljubiša Anđelković (1965) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 30. avgusta u 14,50 sati, iz automatskog i snajperskog oružja na pripadnike policije koji su obavljali zadatke na bezbednosnom punktu u selu Rakovina, opština Đakovica.

Miroslav Rakonjac (1963) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 01. septembra, u 14,00 sati, iz automatskog vatrenog oružja na pripadnike policije u selu Lez, opština Prizren.

Miroljub Ristić je teško, a Nenad Aleksić je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 01. septembra, u 16,20 sati, u selu Lez, opština Prizren, iz automatskog oružja, ručnih bacača i minobacača na pripadnike policije.


NASTAVAK SPISKA:


 


[ Naslovna | Enciklopedija | Cinjenice | Vesti ]
© 1997, 1998, 1999, 2000 Ministarstvo za informacije Republike Srbije
Email: mirs@srbija-info.yu