www.srbija-info.yu/vesti  
POLITIKA
KOSOVO I METOHIJA
EKONOMIJA
KULTURA
SPORT

Vodic kroz Kosovo i Metohiju

Print this page!

Naslovna Cinjenice i statistika Vesti Pretraga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova - žrtve albanskog terorizma u 1998.godini
19. februar 1999.

peti deo


Vidomir Salipur (1970), lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 14. juna, aktiviranjem ručne bombe na pripadnike policije Sekretarijata u Peći.

Dragan Obrenović (1972) i Mlađan Tomić (1968) ,su teško ranjeni, a lakše Stojan Petković (1948), Vukadin Bajčeta (1971) i Rajko Kizić (1962) u terorističkom napadu izvršenom 18. juna, oko 14,00 sati, kod sela Iglarevo, opština Klina.

Zoltan Tot (1962) lakše je ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 22. juna oko 17,20 sati, iz pešadijskog naoružanja, u selu Prilep, opština Dečani.

Marko Škorić (1974) lakše je ranjen u terorističkom napadu na pripadnike policije izvršenom 22. juna, oko 18,15 sati, iz automatskog i snajperskog oružja, u selu Pobrđe, opština Dečani.

Nebojša Milenkovićv lakše je ranjen u terorističkom napadu na policajce izvršenom 23. juna od 14,30 do 15,00 sati, iz pešadijskog naoružanja, u selu Rakovina, opština Đakovica.

Peđa Boljević (1969) lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 24. juna od 12,00 do 16,00 sati automatskim i snajperskim oružjem, u selu Prilep, opština Dečani.

Nenad Savić je teško, a Goran Mitić je lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 27. juna, oko 14,00 sati, na putu Kosovska Mitrovica-Srbica, kod sela Trnavce, opština Srbica. Napad je izvršen iz pešadijskog naoružanja na pripadnike policije koji su bili u službenim vozilima.

Vladimir Terzin (1977), teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 2. jula, oko 10,00 sati, u selu Prilep, opština Dečani. Teroristi su izvršili napad automatskim i snajperskim oružjem na pripadnike policije koji su obezbeđivali put Đakovica - Peć.

Mića Mitić (1973), lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 2. jula, u 14,45 sati, u selu Dolovo, opština Klina. Teroristi su napali ručnim bacačima, automatskim i snajperskim oružjem i aktiviranjem ručnih bombi, pripadnike policije koji su obavljali zadatke na bezbednosnom punktu u ovom selu.

Saša Jankulin (1976), teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 5. jula u 15,00 sati u selu Rastavica, opština Dečani. Teroristi su napad izvršili snajperskim oružjem na pripadnike policije koji su obezbeđivali put Đakovica - Peć.

Dejan Prelević (1974), Goran Novaković (1969) , Željko Novičević (1973) i Dragan Kešljević (1954) su teško, a Nenad Živković (1973), Vladan Krstović, Nenad Milaić (1970) i Borivoje Kuč (1960, pripadnik rezervnog sastava), lakše su ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 06.07.1998. godine. U selu Brežanik, opština Peć, oko 05,30 sati, teroristi su napali srpske porodice i pripadnike policije koji su bili angažovani na deblokadi i spašavanju stanovništva. Napad je izvršen iz automatskog oružja. U povratku ka Peći, na izlasku iz sela Lođa, teroristi su napali kolonu službenih vozila. Ispaljena je mina u službeno vozilo "pincgauer" i tom prilikom su policajci ranjeni.

Milorad Nišović, teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 8. jula oko 08,30 sati u Suvoj Reci. Napad je izvršen iz zasede, iz vozila marke "golf" u trenutku kada je Nišović zaustavio službeno vozilo ispred kioska JP "Panorama".

Saša Đorđević, teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 8. jula, u 17,50 sati, iz pravca sela Vokš, opština Đakovica. Napad je izvršen iz pešadijskog i artiljerijskog oružja na pripadnike policije koji su obavljali zadatke.

Slobodan Radić, teško je ranjen 10. jula oko 10,00 sati u terorističkom napadu izvršenom iz pešadijskog i snajperskog oružja na pripadnike policije u selu Gornja Klina, opština Srbica.

Dragutin Josifović, teško je ranjen 10. jula oko 16,00 sati u terorističkom napadu izvršenom iz automatskog i snajperskog oružja na kolonu vozila pripadnika policije i Vojske Jugoslavije, na putu Đakovica - Ponoševac, između sela Šišmana i Nec, opština Đakovica.

Goran Stojanković (1971), teško je ranjen 11. jula u 18,00 sati u terorističkom napadu izvršenom iz ručnih bacača, automatskog i snajperskog oružja na pripadnike policije u selu Streoc, opština Dečani.

Branko Vasiljević, teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 14. jula, oko 03,00 sata, iz automatskog oružja, na Policijsko odeljenje Ljubinić, Sekretarijata u Peći.

Branislav Kantar, Dušan Stajić i Dragan Meseldžija su teško, a Ivica Đurić, Nenad Kostadinović, Zoran Radić, Predrag Jakovljević, Nenad Milović, Goran Ječmenica, Goran Jovanović, Simeon Milovanović, Milan Kondžulović, Milan Marjaš, Dejan Dimeski, Goran Antanasković, Milan Mitić, Božo Matić, Radule Popadić i Goran Đurić su lakše ranjeni u terorističkom napadu izvršenom 15. jula oko 16,00 sati. Na putu Peć - Kosovska Mitrovica u selu Gornja Klina, opština Srbica, izvršen je teroristički napad iz pešadijskog naoružanja, ručnih i raketnih bacača na pripadnike policije koji su se u koloni, autobusima, kretali sa područja OUP Srbica prema Beogradu. Tom prilikom je projektilom iz ručnog raketnog bacača pogođen zadnji deo autobusa MUP-a Republike Srbije.

Petar Bojčić (1971), teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 16. jula oko 01,40 sati, u selu Prilep, opština Dečani.

Dragan Petrović, lakše je povređen u terorističkom napadu izvršenom 16. jula, oko 16,30 sati, iz automatskog oružja, na pripadnike policije koji su obavljali zadatke u selu Ljubuša, opština Dečani.

Aleksandar Popović (1966) , lakše je ranjen od gelera bombe u terorističkom napadu izvršenom 17. jula oko 09,45 sati na pripadnike policije u selu Lauša, opština Srbica.

Slavče Stanimirov (1969) , lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 17. jula, od 11,00 do 15,45 sati, iz pešadijskog oružja, snajpera i ručnih bacača, na pripadnike policije rezervnog Policijskog odeljenja Grabac, opština Klina.

Ristić Vitomir (1974) , pripadnik rezervnog policijskog sastava iz sela Janjina voda, lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 18. jula, oko 14,30 sati, iz pravca sela Leskovčić, opština Obilić, iz pešadijskog naoružanja, na pripadnike policije koji su obavljali zadatke u selu Janjina voda.

Srđan Krstić (1967) , lakše je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 18. jula oko 17,20 sati, iz pešadijskog naoružanja, na pripadnike policije u selu Bela crkva, opština Orahovac.

Zoran Milenković (1962) , teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 18. jula, oko 17,30 sati, iz ručnih bacača, automatskog i snajperskog oružja, na pripadnike policije u selu Grabac, opština Klina.

Rade Matić (1975), Branislav Nikolić (1966), Novica Miladinović (1972), Jovan Jovančić (1964), Vladica Potić (1966) i Dejan Bogdanović (1961), teško su ranjeni, a Darko Popov (1974) lakše, u terorističkim napadima izvršenim u noći 18/19. jula u selu Bela crkva, opština Orahovac, iz ručnih bacača, mionbacača, puškomitraljeza automatskog i snajpeskog oružja na pripadnike policije angažovane na deblokadi puta prema Orahovcu.

Sadrija Bakić (1951) , teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 19.jula, u 01,00 sati, iz ručnih bacača automatskog i snajperskog oružja na pripadnike policije u selu Crnobreg, opština Dečani.

Goran Živojinović (1969) je teško, a Zoran Dimitrijević (1968) , lakše ranjen u terorističkom napadu izvršenom 19. jula, u večernjim satima, iz minobacača, ručnih bacača, automatskog i snajperskog oružja, na pripadnike policije koji su učestvovali u deblokadi Orahovca.

Zdravko Mudrinić (1973) teško je ranjen u terorističkom napadu izvršenom 20. jula, oko 07,35 sati, iz automatskog oružja na pripadnike policije u selu Pobrđe, opština Dečani.

Vojkan Petrović (1970) i Dragan Radanović (1979) teško su ranjeni 20. jula u terorističkom napadu izvršenom od 10,00 do 15,00 sati iz minobacača, ručnih bacača, puškomitraljeza, automatskog oružja i bombama na pripadnike policije u Orahovcu.

Dejan Kuruc (1975) teško je ranjen 21. jula oko 19,00 sati, u terorističkom napadu izvršenom iz ručnih bacača, automatskog i snajperskog oružja na pripadnike policije u selu Gornji Streoc, opština Dečani.

Milan Grčej teško je ranjen 24. jula u 11,45 sati u terorističkom napadu izvršenom iz automatskog i snajperskog oružja na pripadnike policije koji su obavljali zadatke između sela Pobrđe i Vokša, opština Dečani.

Mihailo Pekić (1972) lakše je ranjen 25. jula u 12,30 sati u terorističkom napadu izvršenom iz pešadijskog naoružanja na pripadnike policije koji su bili u službenim vozilima.

Dragoslav Kitanović (1970) lakše je ranjen 25. jula oko 13,00 sati, u terorističkom napadu izvršenom iz pešadijskog naoružanja na pripadnike policije u selu Dulje, opština Suva Reka.

Predrag Vasiljević (1971) lakše je ranjen 25. jula oko 13,30 sati, u terorističkom napadu na pripadnike policije koji su bili u službenim vozilima u selu Iglarevo, opština Klina.

Zoran Lapajne (1967) i Goran Miladinović (1972) teško su ranjeni 25. jula u terorističkom napadu izvršenom od 15,00 do 16,00 sati automatskim i snajperskim oružjem kod sela Crnoljevo, opština Štimlje.

Dragan Jovičić (1967) teško je ranjen 25. jula u 17,00 sati u terorističkom napadu izvršenom iz automatskog i snajperskog oružja na pripadnike policije u selu Pograđe, opština Klina.

Milan Nedeljković (1974) lakše je ranjen 25. jula oko 18,00 sati, u terorističkom napadu izvršenom iz automatskog oružja na pripadnike policije u selu Jošanica, opština Klina.

Nenad Cosić (1971), Branislav Janković, Nenad Šljivić, Dejan Stankov i Vojislav Jovanovićlakše su ranjeni 25. jula oko 18,30 sati, u terorističkom napadu izvršenom minobacačima i automatskim oružjem na pripadnike policije između sela Vokša i Junik, opština Dečani.

Stevan Lolić (1953) lakše je ranjen 25. jula oko 23,00 sata, u terorističkom napadu izvršenom iz minobacača, mitraljeza, automatskog i snajperskog oružja na pripadnike policije u selu Junik, opština Dečani.

Dragan Šćelanović (1960) i Zoran Stojadinović (1972) su teško, a Dušan Živanović je lakše ranjen 25. jula u terorističkom napadu izvršenom iz pešadijskog naoružanja na pripadnike policije u selu Lapušnik, opština Glogovac.

Danilo Đorac (1969) lakše je ranjen 26. jula u 12,00 sati u terorističkom napadu izvršenom iz ručnog bacača, mitraljeza i snajperskog oružja na pripadnike policije koji su bili u službenim vozilima u selu Stepenica, opština Klina.

Vladan Krstović (1971) lakše je ranjen 26. jula u 17,00 sati u terorističkom napadu izvršenom iz ručnog bacača, mitraljeza, automatskog i snajperskog oružja na pripadnike policije u selu Iglarevo, opština Klina.

Slavoljub Stamenović, (1969) je lakše ranjen 26. juna u 13,00 sati u terorističkom napadu izvršenom iz ručnih bacača, minobacača, pučkomitraljeza, automatskog i snajperskog oružja na pripadnike policije koji su bili u službenim vozilima na putu između sela Dulje i Blace, opština Suva Reka.


NASTAVAK SPISKA:

 

[ Naslovna | Enciklopedija | Cinjenice | Vesti ]
© 1997, 1998, 1999, 2000 Ministarstvo za informacije Republike Srbije
Email: mirs@srbija-info.yu